اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10002/ایوان-شرقی-نقاره‌خانه-صحن-انقلاب&text=ایوان شرقی (نقاره‌خانه) صحن انقلاب

اشتراک گذاری