اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10003/سر-در-مدرسه-خیراتخان‏&text=سر در مدرسه خیراتخان‏

اشتراک گذاری