اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10043/برگزاری-کلاس-درس-در-مدرسه-علمیه-باقریه-شهر-مشهد&text=برگزاری کلاس درس در مدرسه علمیه باقریه شهر مشهد

اشتراک گذاری