اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10045/نمایی-از-گنبد،گلدسته-طلا-و-گنبدهای-مدرسه-دو-درب&text=نمایی از گنبد،گلدسته طلا و گنبدهای مدرسه دو درب

اشتراک گذاری