اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10066/قصیده-مناجات-منسوب-به-امیر-المؤمنینع-به-خط-«میرعماد-الحسنی»&text=قصیده مناجات منسوب به امیر المؤمنین(ع) به خط «میرعماد الحسنی»

اشتراک گذاری