اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10101/ساعت-آن-روزهای-شهر&text=ساعت آن روزهای شهر

اشتراک گذاری