اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10128/درب-نقره-ورودی-از-ایوان-مسجد-گوهرشاد-به-ضلع-جنوبی-دارالحفاظ&text=درب نقره ورودی از ایوان مسجد گوهرشاد به ضلع جنوبی دارالحفاظ

اشتراک گذاری