اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10191/زیارتنامه-حضرت-رسولص-و-وارث-با-قاب-منبت&text=زیارتنامه حضرت رسول(ص) و وارث با قاب منبت

اشتراک گذاری