اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10214/خوشنویسی-سوره-بقره-روی-سنگ-تراشیده-نشده&text=خوشنویسی سوره بقره روی سنگ تراشیده نشده

اشتراک گذاری