اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10254/آفتابه-مفرغی&text=آفتابه مفرغی

اشتراک گذاری