اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10274/نسخه-خطی-«دعای-صباح»-ام-سلمه-کتابخانه-و-موزه-ملی-ملک&text=نسخه خطی «دعای صباح» ام سلمه کتابخانه و موزه ملی ملک

اشتراک گذاری