اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10302/لوح-کتیبه‌ی-«أنأ-مدینه-العلم-و-علی-بابها»&text=لوح کتیبه‌ی «أنأ مدینه العلم و علی بابها»

اشتراک گذاری