اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10329/قالی-گلدسته-الله-اکبر&text=قالی گلدسته الله اکبر

اشتراک گذاری