اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10510/مضجع-منور-علی-بن-موسی-الرضاع&text=مضجع منور علی بن موسی الرضا(ع)

اشتراک گذاری