اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10535/گلدسته-ایوان-جنوبی-صحن-جمهوری-اسلامی&text=گلدسته ایوان جنوبی صحن جمهوری اسلامی

اشتراک گذاری