اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10577/زیارت-زیر-بارش-رحمت-الهی&text=زیارت زیر بارش رحمت الهی

اشتراک گذاری