اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10692/سردرب-نقاره-خانه،-ورودی-صحن-انقلاب&text=سردرب نقاره خانه، ورودی صحن انقلاب

اشتراک گذاری