اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10719/گنبد-و-گلدسته-مسجد-گوهرشاد&text=گنبد و گلدسته مسجد گوهرشاد

اشتراک گذاری