اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10884/بنای-هارونیه&text=بنای هارونیه

اشتراک گذاری