اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10943/نمایی-هوایی-از-مشهدقدیم-و-خیابانهای-اطراف-حرم&text=نمایی هوایی از مشهدقدیم و خیابانهای اطراف حرم

اشتراک گذاری