اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/10979/مدرسه-علميّه-باقریه&text=مدرسه علميّه باقریه

اشتراک گذاری