اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11020/بست-بالا-خیابان&text=بست بالا خیابان

اشتراک گذاری