اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11026/خرابیهای-اطراف-حرم-بست-شیخ-طوسی-بالا-خیابان&text=خرابیهای اطراف حرم بست شیخ طوسی (بالا خیابان)

اشتراک گذاری