اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11068/نمایی-از-گنبد-مدرسه-آیت-الله-خویی&text=نمایی از گنبد مدرسه آیت الله خویی

اشتراک گذاری