اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11114/قدم-در-این-وادى-مقدس&text=قدم در این وادى مقدس

اشتراک گذاری