اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11118/ز-راه-آمده-زائر-به-کوله‌بار-محبت&text=ز راه آمده زائر به کوله‌بار محبت.

اشتراک گذاری