اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11121/آداب-عاشقی&text=آداب عاشقی

اشتراک گذاری