اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11129/بخوان-به-نام-پروردگارت&text= بخوان به نام پروردگارت

اشتراک گذاری