اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11267/بردباری،-دانش،-خاموشی&text=بردباری، دانش، خاموشی

اشتراک گذاری