اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11287/هرچه-دارم-از-تو-دارم&text=هرچه دارم از تو دارم

اشتراک گذاری