اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11554/عشق-هم-دست-به-دامان-تو-دارد-عباس&text=... عشق هم دست به دامان تو دارد عباس

اشتراک گذاری