اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11595/یامقلب-القلوب-و-الابصار&text=یامقلب القلوب و الابصار

اشتراک گذاری