اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11657/یک-عمر-غریب-شهر-خود-ماند-علیع&text=یک عمر غریب شهر خود ماند علی(ع)

اشتراک گذاری