اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11688/شهید-شیخ-نمر-باقرالنمرره&text=شهید شیخ نمر باقرالنمر(ره)

اشتراک گذاری