اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11797/نادانی-و-خرد&text=نادانی و خرد

اشتراک گذاری