اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/11850/مجادله،تلف-کردن-مال،زیاده‌خواهی&text=مجادله،تلف کردن مال،زیاده‌خواهی

اشتراک گذاری