اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/12268/بازدید-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-بخش-های-فنی-حرم-و-دیدار-با-کارکنان-سازمان-عمران-و-توسعه-حریم&text=بازدید تولیت آستان قدس رضوی از بخش های فنی حرم و دیدار با کارکنان سازمان عمران و توسعه حریم حرم

اشتراک گذاری