اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/12303/گردهمایی-تولید-کنندگان-صنایع-غذایی-و-بهداشتی-خراسان&text=گردهمایی تولید کنندگان صنایع غذایی و بهداشتی خراسان

اشتراک گذاری