اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/135438/ما-زن-ها-حرف-هم-را-بهتر-میفهمیم&text=ما زن ها حرف هم را بهتر میفهمیم

اشتراک گذاری