اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/136887/هفتمین-همایش-خدمتی-دربانان-آستان-قدس-رضوی&text=هفتمین همایش خدمتی دربانان آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری