اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/137071/توزیع-غذای-متبرک-در-روستای-محروم-گوجگی&text=توزیع غذای متبرک در روستای محروم گوجگی

اشتراک گذاری