اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/137073/حضور-تولیت-آستان-قدس-در-روستای-محروم-گوجگی&text=حضور تولیت آستان قدس در روستای محروم گوجگی

اشتراک گذاری