اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/137247/افتتاح-مرکز-مطالعات-تاریخ-شمال-خراسان&text=افتتاح مرکز مطالعات تاریخ شمال خراسان

اشتراک گذاری