اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/170314/خدمت-رسانی-به-زائران-پاکستانی-در-شهر-زاهدان&text=خدمت رسانی به زائران پاکستانی در شهر زاهدان

اشتراک گذاری