اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/170400/بازدید-مدیرکل-بهداشت-ودرمان-آستان-نجف-از-خدمات-بیمارستان-سیار-رضوی&text=بازدید مدیرکل بهداشت ودرمان آستان نجف از خدمات بیمارستان سیار رضوی

اشتراک گذاری