اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/170434/خدمت-رسانی-موکب-آستان-قدس-رضوی-در-راه-آهن-کرمانشاه&text=خدمت رسانی موکب آستان قدس رضوی در راه آهن کرمانشاه

اشتراک گذاری