اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/170501/در-مسیر-عاشقی-پیاده-روی-زائرین-اربعین-حسینی&text=در مسیر عاشقی - پیاده روی زائرین اربعین حسینی

اشتراک گذاری