اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/171165/عزاداری-روز-رحلت-حضرت-رسول-و-شهادت-امام-حسن-مجتبی-در-حرم-مطهر-رضوی&text=عزاداری روز رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسن مجتبی در حرم مطهر رضوی

اشتراک گذاری