اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/201560/همایش-خادمیاران-رضوی-استان-سیستان-و-بلوچستان-با-حضور-تولیت-آستان-قدس-رضوی&text=همایش خادمیاران رضوی استان سیستان و بلوچستان با حضور تولیت آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری