اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://photo.razavi.ir/fa/2054/رونمایی-از-سه-اثر-پژوهشی-با-حضور-مدیر-عامل-بنیاد-فرهنگی-رضوی&text=رونمایی از سه اثر پژوهشی با حضور مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی

اشتراک گذاری